Algemeen

 

"Binnen de RIBW leer je jezelf accepteren, je sterke punten en zwakke punten; leer je opnieuw je eigen keuzes maken en leer je opnieuw structuur in het dagelijks leven te brengen. Eigenlijk kun je het vergelijken met puzzelen: Alle stukjes van jezelf erkennen en accepteren, ze een plek geven zodat je weer aan een eigen toekomst kunt werken." (RIBW-cliënt)

 

RIBW H&M biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen  waarvoor zelfstandig leven voor korte of langere tijd moeilijk is. Wij bieden onder andere Beschermd  Wonen en Begeleid Zelfstandig Wonen, cursussen  die bijdragen aan versterking van de zelfredzaamheid en een specifiek fasegericht traject voor jongeren tussen 16-23 jaar (Locus).

 

Bekijk voor een impressie van het Locus-traject onderstaand filmpje:

Locus-traject voor jongeren

 

RIBW Heuvelland & Maasvallei bestuurlijk gefuseerd met RIMO en Impuls
Per 1 januari 2013 zijn Stichting RIMO, RIBW Heuvelland & Maasvallei en Algemeen opvangcentrum Impuls bestuurlijk gefuseerd en is als holding de LEVANTOgroep opgericht. Vanwege de actuele en toekomstige ontwikkelingen in de samenleving en in de zorgsector is het van groot belang om te zorgen voor een sterke strategische positie van onze organisatie.

 

Deze samenwerking in de vorm van een bestuurlijke fusie biedt voordelen. Onder andere vanuit het oogpunt van innovatie, schaalgrootte en kwaliteit van ondersteunende diensten. Ook biedt de bestuurlijke fusie mogelijkheden om kwalitatief betere, op maat geschreven zorg te leveren aan de cliënt.

 

RIBW H&M blijft als zelfstandige werkmaatschappij bestaan. Als onderdeel van de LEVANTOgroep biedt RIBW H&M samen met RIMO en Impuls een gedifferentieerd aanbod van diensten op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid-Limburg. We hanteren hierbij de visie dat actieve deelname aan de samenleving een belangrijke voorwaarde is voor een betekenisvol en zingevend leven. De missie van de LEVANTOgroep is dat iedere cliënt als volwaardig burger deel uitmaakt van de maatschappij.

Bekijk hier de folder van de LEVANTOgroep.